warzywa_mieszane_kapusciane.jpg
SPECYFIKA RYNKU

 
Region kaliski to obszar typowo rolniczy, świadczy o tym wysoki stan upraw rolniczych. W 11 gminach powiatu kaliskiego uprawiane są wysokiej jakości warzywa i owoce. Struktura produkcji roślinnej charakteryzuje się dużym wpływem upraw ziemniaka, która stanowi 7,5% areału struktury zasiewów powiatu, zajmując 4750 ha.

 
Warzywnictwo powiatu kaliskiego zajmuje wysokie miejsce w kraju. Powierzchnia upraw warzyw gruntowych zajmuje 2961 ha, a w tym największą powierzchnię obejmuje cebula (621 ha) stanowiąc 20,97 % upraw warzyw, następnie kapusta (589 ha) co stanowi 19,86 %, marchew jadalna (439 ha) tworzy 14,82 % natomiast ogórki (365 ha) stanowią 12,33 % wśród uprawianych warzyw.

 
Uprawa warzyw pod osłonami znalazła w powiecie kaliskim również szeroką rzeszę zwolenników i wynosi ogółem 288,30 ha, zajmując drugie miejsce w kraju. Największy obszar upraw zlokalizowany jest w takich gminach jak: Opatówek, Żelazków, Brzeziny i Blizanów. Dominującymi warzywami są: pomidory (169,76 ha) stanowiąc 58,88% warzyw pod osłonami. „Kaliskie pomidory” pochodzące od zintegrowanej grupy producentów rolnych cieszą się dużą popularnością wśród odbiorców m.in. w Rosji, Holandii, Francji, Hiszpanii, Szwecji i Norwegii. Znaczną część upraw pod osłonami stanowią także ogórki (94,10 ha) obejmując 32,64%. W ostatnich latach pod osłonami z powodzeniem jest również uprawiana papryka na obszarze 1,26 ha, co stanowi 0,44% roślin.

 
Z kolei sadownictwo powiatu kaliskiego najlepiej rozwinięte jest na terenie takich gmin jak: Koźminek (361 ha), Opatówek (310 ha), Żelazków (148 ha) i Szczytniki (127 ha). W sadach dominują jabłonie. Znaczącą część upraw owocowych stanowią ponadto grusze, śliwy i brzoskwinie. Duże znaczenie w tej dziedzinie ma Kaliskie Zrzeszenie Producentów Owoców i Warzyw „Kalsad”, które obejmuje powierzchnię 250 ha upraw sadowniczych.

Obecnie Spółka jest członkiem ogólnopolskiego stowarzyszenia „Polskie Rynki Hurtowe".