Giełda Kaliska Sp. z o.o.
ul. Braci Gillerów 2-16
 

(wjazd od ul. Częstochowskiej 211)

62-800 Kalisz

NIP: 618-12-56-679

 

Dział Administracyjno - Handlowy

tel: 62 766-59-79

tel: 695 347 423

fax: 62 766-70-42

 

Dział Księgowości

tel: 62 766-79-09

 

Obsługa Giełdy

tel: 62 766-70-39

 
Numer konta:
BZWBK 1 O. W KALISZU
97 1090 1128 0000 0000 1201 7082

 

Giełda Kaliska Sp. z o.o., ul. Braci Gillerów 2-16, 62-800 Kalisz

NIP: 618-12-56-679         REGON:250634886

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS, Nr KRS 0000155179
Wysokość kapitału zakładowego: 6.400.000,00 zł